• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Trao kỷ lục châu Á tượng Phật dài nhất trên núi

Ngài Biswaroop (trái) - Tổng Giám đốc Sách kỷ lục Châu Á - tóm tắt quá trình xác lập kỷ lục. Ảnh: Phan Cường

Ngài Biswaroop (trái) - Tổng Giám đốc Sách kỷ lục Châu Á - tóm tắt quá trình xác lập kỷ lục. Ảnh: Phan Cường

Nguyên liệu tạo nên pho tượng là bê tông cốt thép do kiến trúc sư Trương Đình Ý chủ trì thi công từ năm 1963 đến năm 1966. Ảnh: Phan Cường

Nguyên liệu tạo nên pho tượng là bê tông cốt thép do kiến trúc sư Trương Đình Ý chủ trì thi công từ năm 1963 đến năm 1966. Ảnh: Phan Cường

Đông đảo người dân tham dự. Ảnh: Phan Cường

Đông đảo người dân tham dự. Ảnh: Phan Cường

Tượng Phật Thích Ca dài 49 m tượng trưng cho 49 năm từ khi Đức Phật thành đạo đến khi nhập diệt. Ảnh: Phan Cường

Tượng Phật Thích Ca dài 49 m tượng trưng cho 49 năm từ khi Đức Phật thành đạo đến khi nhập diệt. Ảnh: Phan Cường

Ngài Biswaroop (trái) - Tổng Giám đốc Sách kỷ lục Châu Á - trao giấy chứng nhận Tượng Phật Thích Ca nằm dài nhất Châu Á cho đại diện chùa. Ảnh: Phan Cường

Ngài Biswaroop (trái) - Tổng Giám đốc Sách kỷ lục Châu Á - trao giấy chứng nhận Tượng Phật Thích Ca nằm dài nhất Châu Á cho đại diện chùa. Ảnh: Phan Cường

Lân Sư Rồng đón du khách từ chân núi. Ảnh: Phan Cường

Lân Sư Rồng đón du khách từ chân núi. Ảnh: Phan Cường

Đông đảo khách thập phương tham dự lễ. Ảnh: Phan Cường

Đông đảo khách thập phương tham dự lễ. Ảnh: Phan Cường

Phải di chuyển bằng cáp treo mới đến đỉnh núi Tà Cú - nơi Tượng Phật nhập Niết bàn. Ảnh: Phan Cường

Phải di chuyển bằng cáp treo mới đến đỉnh núi Tà Cú - nơi Tượng Phật nhập Niết bàn. Ảnh: Phan Cường

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất