Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh

Chính trịThứ Tư, 06/04/2022 18:01:00 +07:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 2

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 3

Tổng Bí thư với các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 4

Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 5

Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 6

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 7

Tổng Bí thư với các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 8

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 9

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 10

Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh - 11

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình bày báo cáo. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp