• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Toàn cảnh phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai

Một phóng viên nước ngoài bên ngoài tòa án Tế Nam sáng 22/8

Một phóng viên nước ngoài bên ngoài tòa án Tế Nam sáng 22/8

Nhiều phóng viên trong và ngoài Trung Quốc theo dõi từ bên ngoài tòa án

Nhiều phóng viên trong và ngoài Trung Quốc theo dõi từ bên ngoài tòa án

Một người biểu tình ủng hộ Bạc Hy Lai bên ngoài tòa án Tế Nam hôm 21/8

Một người biểu tình ủng hộ Bạc Hy Lai bên ngoài tòa án Tế Nam hôm 21/8

Một bà cụ biểu tình ủng hộ cựu chính trị gia Bạc Hy Lai bên ngoài tòa án sáng 22/8

Một bà cụ biểu tình ủng hộ cựu chính trị gia Bạc Hy Lai bên ngoài tòa án sáng 22/8

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

Bảo vệ bên ngoài tòa án

Bảo vệ bên ngoài tòa án

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh và báo chí tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

An ninh và báo chí tại tòa án xét xử Bạc Hy Lai ở Tế Nam, Sơn Đông

Đoàn xe được cho là chở cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc HY Lai đến phiên tòa

Đoàn xe được cho là chở cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc HY Lai đến phiên tòa

Đoàn xe được cho là chở cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đến phiên tòa

Đoàn xe được cho là chở cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đến phiên tòa

Báo chí Trung Quốc cho hay có 5 người thân của ông Bạc cùng với 19 nhà báo và 84 người khác tham dự phiên tòa này

Báo chí Trung Quốc cho hay có 5 người thân của ông Bạc cùng với 19 nhà báo và 84 người khác tham dự phiên tòa này

Nhiều phóng viên túc trực bên ngoài tòa án ở Tến Nam từ sáng sớm 22/8

Nhiều phóng viên túc trực bên ngoài tòa án ở Tến Nam từ sáng sớm 22/8

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất