Báo Điện tử VTC News

Ảnh: Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 1

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 2

 Toàn cảnh khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 4

 Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 10

 Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 11

 Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 12

 Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 13

 Các vị đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 14

 Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Anh: Toan canh khai mac Hoi nghi Trung uong 10 hinh anh 15

 Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng.
 
Những nội dung quan trọng nào sẽ được bàn luận tại Hội nghị Trung ương 10?

Những nội dung quan trọng nào sẽ được bàn luận tại Hội nghị Trung ương 10?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại Hội nghị Trung ương 10 với rất nhiều nội dung quan trọng.
Nguồn: TTXVN
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU