• Zalo

Ảnh: Tận mắt Sư đoàn bộ binh 325 huấn luyện đánh đêm

Thời sựThứ Ba, 21/07/2015 02:11:00 +07:00

Với phương châm huấn luyện: 'Cơ bản, thiết thực, vững chắc', chất lượng huấn luyện đội ngũ cấp tổ, tiểu đội trong đêm Sư đoàn Bộ binh 325 đã được nâng cao

Các phân đội thuộc đơn vị Sư đoàn Bộ binh 325 (Quân đoàn 2) nhận nhiệm vụ trước khi bước vào huấn luyện đội ngũ chiến thuật cấp tiểu đội ban đêm.

Các phân đội thuộc đơn vị Sư đoàn Bộ binh 325 (Quân đoàn 2) nhận nhiệm vụ trước khi bước vào huấn luyện đội ngũ chiến thuật cấp tiểu đội ban đêm.

Tuy nhiên, với phương châm huấn luyện: 'Cơ bản, thiết thực, vững chắc', những năm qua, chất lượng huấn luyện đội ngũ chiến thuật cấp tổ, tiểu đội trong đêm tối của Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã nâng lên đáng kể nhờ đổi mới hính thức, biện pháp, trong đó đặc biệt là huấn luyện sát với tình huống tác chiến.

Tuy nhiên, với phương châm huấn luyện: 'Cơ bản, thiết thực, vững chắc', những năm qua, chất lượng huấn luyện đội ngũ chiến thuật cấp tổ, tiểu đội trong đêm tối của Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã nâng lên đáng kể nhờ đổi mới hính thức, biện pháp, trong đó đặc biệt là huấn luyện sát với tình huống tác chiến.

Trung đội trưởng nhắc lại phần lý thuyết và phổ biến kế hoạch huấn luyện đêm sau đó, nhanh tróng cơ động, hành quân ra vị trí huấn luyện.

Trung đội trưởng nhắc lại phần lý thuyết và phổ biến kế hoạch huấn luyện đêm sau đó, nhanh tróng cơ động, hành quân ra vị trí huấn luyện.

Chiến sĩ chọn vị trí có lợi, sẵn sàng cơ động khi nhận tình huống chiến đấu từ tổ trưởng.

Chiến sĩ chọn vị trí có lợi, sẵn sàng cơ động khi nhận tình huống chiến đấu từ tổ trưởng.

Cơ động, tiếp cận hàng rào đầu tiên trong khu vực phòng ngự của địch.

Cơ động, tiếp cận hàng rào đầu tiên trong khu vực phòng ngự của địch.

Chuẩn bị lựu đạn, diệt lô cốt, ụ súng không có nắp của địch, trước khi chúng phát hiện, ngăn chặn hành động của ta.

Chuẩn bị lựu đạn, diệt lô cốt, ụ súng không có nắp của địch, trước khi chúng phát hiện, ngăn chặn hành động của ta.

Các chiến sĩ đã chiếm được một phần giao thông hào của địch.

Các chiến sĩ đã chiếm được một phần giao thông hào của địch.

Căng mắt quan sát hành động của địch, sẵn sàng tiêu diệt, làm chủ khu vực được đảm nhiệm.

Căng mắt quan sát hành động của địch, sẵn sàng tiêu diệt, làm chủ khu vực được đảm nhiệm.

Đặt bọc phá khối, đánh xe tăng, xe bọc thép địch.

Đặt bọc phá khối, đánh xe tăng, xe bọc thép địch.

Chiến sĩ đầu tiên trong tổ mở cửa mở bằng bọc phá liên tục đã đặt được lượng nổ dài vào hàng rào.

Chiến sĩ đầu tiên trong tổ mở cửa mở bằng bọc phá liên tục đã đặt được lượng nổ dài vào hàng rào.

Trung đội trưởng luôn đúng ở một điểm dễ quan sát để ghi nhớ ưu điểm và khiếm khuyết trong hành động của mỗi chiến sĩ, làm cơ sở để rút kinh nghiệp cho các lần tập tiếp theo hiệu quả hơn.

Trung đội trưởng luôn đúng ở một điểm dễ quan sát để ghi nhớ ưu điểm và khiếm khuyết trong hành động của mỗi chiến sĩ, làm cơ sở để rút kinh nghiệp cho các lần tập tiếp theo hiệu quả hơn.

Các chiến sĩ phía sau sẵn sàng ôm bọc phá lao lên cửa mở.

Các chiến sĩ phía sau sẵn sàng ôm bọc phá lao lên cửa mở.

Luôn có một tiểu đội trưởng dẫn đường và sẵn sàng chi viện hỏa lực, bảo vệ bọc phá viên.

Luôn có một tiểu đội trưởng dẫn đường và sẵn sàng chi viện hỏa lực, bảo vệ bọc phá viên.

Điểm hỏa, chuẩn bị rút về phía sau.

Điểm hỏa, chuẩn bị rút về phía sau.

Khi gần địch, các chiến sĩ bò thấp, bí mật tiếp cận mục tiêu.

Khi gần địch, các chiến sĩ bò thấp, bí mật tiếp cận mục tiêu.

Đã mở cửa mở xong, các chiến sĩ Sư đoàn 325 dùng dây đánh dấu mép cửa mở để thuận lợi cho các lực lượng phía sau cơ động, phối hợp cùng chiến đấu. (Nguồn: Kiến thức)

Đã mở cửa mở xong, các chiến sĩ Sư đoàn 325 dùng dây đánh dấu mép cửa mở để thuận lợi cho các lực lượng phía sau cơ động, phối hợp cùng chiến đấu. (Nguồn: Kiến thức)

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !