• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Ảnh: Sinh viên các trường đại học thập niên 90

Thế hệ sinh viên vào những năm 1990 từng là niềm hy vọng to lớn của thời kỳ đổi mới đất nước. Dù cuộc sống của sinh viên thời còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn trẻ trung, lạc quan, và đầy năng động. Sinh viên khóa 1990 thuộc khoa Hội họa trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung Ương.

Thế hệ sinh viên vào những năm 1990 từng là niềm hy vọng to lớn của thời kỳ đổi mới đất nước. Dù cuộc sống của sinh viên thời còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn trẻ trung, lạc quan, và đầy năng động. Sinh viên khóa 1990 thuộc khoa Hội họa trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung Ương.

Lễ bảo vệ luận án tốt nghiệp của sinh viên Địa chất trường ĐH Huế niên khóa 1992-1996.

Lễ bảo vệ luận án tốt nghiệp của sinh viên Địa chất trường ĐH Huế niên khóa 1992-1996.

Tập thể sinh viên lớp Địa chất K18 trường ĐH Huế (1994-1998).

Tập thể sinh viên lớp Địa chất K18 trường ĐH Huế (1994-1998).

Tập thể sinh viên xây dựng ĐH Bách khoa TP.HCM niên khóa 1990-1995.

Tập thể sinh viên xây dựng ĐH Bách khoa TP.HCM niên khóa 1990-1995.

Nữ sinh lớp tư pháp, trường ĐH Luật Hà Nội.

Nữ sinh lớp tư pháp, trường ĐH Luật Hà Nội.

Lễ tốt nghiệp kỹ sư xây dựng ĐH Hà Nội năm 1996.

Lễ tốt nghiệp kỹ sư xây dựng ĐH Hà Nội năm 1996.

Sinh viên ĐH Kiến trúc những năm 1990.

Sinh viên ĐH Kiến trúc những năm 1990.

Sinh viên trường CĐ Sư phạm Hà Tĩnh năm 1996.

Sinh viên trường CĐ Sư phạm Hà Tĩnh năm 1996.

Sinh viên báo cáo luận văn cuối khoá trường ĐH Tây Nguyên.

Sinh viên báo cáo luận văn cuối khoá trường ĐH Tây Nguyên.

Sinh viên trường Kinh tế Quốc dân niên khóa 1996-2000.

Sinh viên trường Kinh tế Quốc dân niên khóa 1996-2000.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất