Ánh sáng thành phố khiến sao biến mất trên trời đêm

Cảnh trời đêm do một nhiếp ảnh gia ghi lại cho thấy việc quan sát sao ở những nơi ô nhiễm ánh sáng gặp nhiều khó khăn.

Bình luận

Thị trường

Trí tuệ nhân tạo