• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Rùng mình con đường đáng sợ nhất thế giới

Du khách đu mình trên dây bảo hiểm treo vào đường dây thép cố định trên núi

Du khách đu mình trên dây bảo hiểm treo vào đường dây thép cố định trên núi

Làm dáng trên con đường nguy hiểm bậc nhất thế giới

Làm dáng trên con đường nguy hiểm bậc nhất thế giới

Những bậc thang thép được khoan vào vách đá

Những bậc thang thép được khoan vào vách đá

Một phần an toàn hiếm hoi của con đường ở Thiểm Tây

Một phần an toàn hiếm hoi của con đường ở Thiểm Tây

Những tấm gỗ hẹp và dây thép là tất cả những gì các du khách có để đi trên con đường này

Những tấm gỗ hẹp và dây thép là tất cả những gì các du khách có để đi trên con đường này

Con đường khó khăn trên vách núi đá

Con đường khó khăn trên vách núi đá

Các du khách di chuyển trên vách đá dựng đứng

Các du khách di chuyển trên vách đá dựng đứng

Trong những ngày sương mù, độ nguy hiểm của con đường còn lớn hơn

Trong những ngày sương mù, độ nguy hiểm của con đường còn lớn hơn

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Đây là con đường không danh cho các du khách yếu tim hay sợ độ cao

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất