• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Ảnh: Quang cảnh cây xăng trước, sau tăng giá ra sao?

Nhiều cây xăng vắng vẻ trước giờ G

Nhiều cây xăng vắng vẻ trước giờ G

Phần lớn người dân không biết xăng sắp tăng giá

Phần lớn người dân không biết xăng sắp tăng giá

Ai cũng giật mình hỏi khi thấy phóng viên chụp ảnh

Ai cũng giật mình hỏi khi thấy phóng viên chụp ảnh

Lúc 18h15, nhân viên cây xăng bắt đầu gỡ biển giá cũ

Lúc 18h15, nhân viên cây xăng bắt đầu gỡ biển giá cũ

trong lúc đó việc bán xăng vẫn diễn ra bình thường

trong lúc đó việc bán xăng vẫn diễn ra bình thường

Tình hình bán xăng ở cây xăng Nam Đồng trước giờ xăng tăng

Tình hình bán xăng ở cây xăng Nam Đồng trước giờ xăng tăng

Tình hình bán xăng ở cây xăng Nam Đồng trước giờ xăng tăng

Tình hình bán xăng ở cây xăng Nam Đồng trước giờ xăng tăng

Một số cây xăng đóng cửa, kiểm kê hàng trước khi điều chỉnh giá

Một số cây xăng đóng cửa, kiểm kê hàng trước khi điều chỉnh giá

Việc bán hàng trở lại với mức giá mới

Việc bán hàng trở lại với mức giá mới

Tình hình bán xăng ở cây xăng Nam Đồng trước giờ xăng tăng

Tình hình bán xăng ở cây xăng Nam Đồng trước giờ xăng tăng

Nhân viên gắn giá mới lên biển báo

Nhân viên gắn giá mới lên biển báo

Xăng đã tăng thêm 650 đồng /lít

Xăng đã tăng thêm 650 đồng /lít

Giá xăng mới

Giá xăng mới

Giá xăng ở mức 23.650 đồng/lít

Giá xăng ở mức 23.650 đồng/lít

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất