• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Quân đội Nga tổng duyệt mừng Ngày Chiến Thắng

Cuộc tập dượt duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng ở Nga diễn ra trong hai tuần

Cuộc tập dượt duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng ở Nga diễn ra trong hai tuần

Binh lính Nga trong buổi tập dượt gần Quảng trường Đỏ

Binh lính Nga trong buổi tập dượt gần Quảng trường Đỏ

Khoảng 11.000 binh lính tham gia diễu hành và hơn 800 nhạc công sẽ chơi nhạc trong Ngày Chiến Thắng 9/5

Khoảng 11.000 binh lính tham gia diễu hành và hơn 800 nhạc công sẽ chơi nhạc trong Ngày Chiến Thắng 9/5

Đội pháo tự hành của Nga tập dượt trước Ngày Chiến Thắng

Đội pháo tự hành của Nga tập dượt trước Ngày Chiến Thắng

Cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng 9/5 sẽ diễn ra ở Quảng trường Đỏ

Cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng 9/5 sẽ diễn ra ở Quảng trường Đỏ

Binh lính Nga giương cao quốc kỳ khi diễu hành

Binh lính Nga giương cao quốc kỳ khi diễu hành

Pháo tự hành, xe bọc thép, xe tăng đều có mặt trong buổi tập dượt trước Ngày Chiến Thắng 9/5

Pháo tự hành, xe bọc thép, xe tăng đều có mặt trong buổi tập dượt trước Ngày Chiến Thắng 9/5

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất