• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Phụ huynh ngủ gục trên xe, đội nắng chờ sĩ tử

Phụ huynh dõi theo con ở phía cánh cổng trường thi.

Phụ huynh dõi theo con ở phía cánh cổng trường thi.

Xếp hàng dài ngóng tin con.

Xếp hàng dài ngóng tin con.

Nhiều sĩ tử quên chứng minh thư nhân dân được phụ huynh về lấy đem tới tận cổng trường

Nhiều sĩ tử quên chứng minh thư nhân dân được phụ huynh về lấy đem tới tận cổng trường

Con đã vào trường thi nhưng cha mẹ vẫn không rời mắt khỏi cánh cổng trường.

Con đã vào trường thi nhưng cha mẹ vẫn không rời mắt khỏi cánh cổng trường.

Thông báo tình hình thi cử của con cho người ở nhà.

Thông báo tình hình thi cử của con cho người ở nhà.

Người cha khắc khổ mong con.

Người cha khắc khổ mong con.

Phơi dưới tiết trời nóng rát.

Phơi dưới tiết trời nóng rát.

Trú tạm dưới một tán cây

Trú tạm dưới một tán cây

Ngủ gục trên xe chờ con ra

Ngủ gục trên xe chờ con ra

Ngồi quán nước ngóng vào trường thi

Ngồi quán nước ngóng vào trường thi

Các phụ huynh cũng thấm mệt

Các phụ huynh cũng thấm mệt

Nhưng ánh mắt lúc nào cũng ngóng vào trường thi

Nhưng ánh mắt lúc nào cũng ngóng vào trường thi

Phấn khởi khi con làm bài tốt

Phấn khởi khi con làm bài tốt

Hạnh phúc nhân đôi (Phạm Thịnh - Đinh Anh)

Hạnh phúc nhân đôi (Phạm Thịnh - Đinh Anh)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất