• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Phố núi Sơn La bỗng chốc thành 'sông' sau mưa

Trận mưa lớn, kéo dài gần 3 tiếng đã làm nhiều đoạn đường bị ngập, có nhiều nơi nước ngập lên đến 50cm. Đặc biệt, đoạn đường từ sân vận động tỉnh Sơn La đến khu vực ngã tư cầu trắng đã bị ngập hoàn toàn.(Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Trận mưa lớn, kéo dài gần 3 tiếng đã làm nhiều đoạn đường bị ngập, có nhiều nơi nước ngập lên đến 50cm. Đặc biệt, đoạn đường từ sân vận động tỉnh Sơn La đến khu vực ngã tư cầu trắng đã bị ngập hoàn toàn.(Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Đoạn đường dài hàng trăm mét đã bị ngập trong nước. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Đoạn đường dài hàng trăm mét đã bị ngập trong nước. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Nhiều phương tiện rất khó khăn mới đi qua được khu vực này. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Một số phương tiện bị ngập nước nên đã chết máy. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Một số phương tiện bị ngập nước nên đã chết máy. (Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Một số phương tiện bị ngập nước nên đã chết máy.(Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Một số phương tiện bị ngập nước nên đã chết máy.(Nguồn: Lê Hữu Quyết/Vietnam+)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất