Ảnh: Phi công Việt Nam lái Su-30 nhào lộn ngoạn mục

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc, đã có một thế hệ phi công anh dũng, quả cảm, mưu trí, sáng tạo viết lên những trang sử hào hùng của Không quân Việt Nam.

Đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục được đầu tư, trang bị một số loại máy bay hiện đại . 
Lớp phi công của Không quân Việt Nam hôm nay tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, nhằm khai thác có hiệu quả và làm chủ vũ khí, trang bị mới. Với tinh thần “ham bay, say tập”, các phi công, trong đó có nhiều phi công trẻ, đã thuần thục kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu trên các máy bay hiện đại này.
Dưới đây là một số hình ảnh phản ánh hoạt động huấn luyện của Không quân Việt Nam, trên các máy bay hiện đại.

Góp phần vào mỗi chuyến bay an toàn, thắng lợi, luôn có sự đóng góp của những người lính thợ. Để máy bay có thể rời đường băng, công tác chuẩn bị kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc trước ngày bay, trước ban bay và sau mỗi chuyến bay 

Góp phần vào mỗi chuyến bay an toàn, thắng lợi, luôn có sự đóng góp của những người lính thợ. Để máy bay có thể rời đường băng, công tác chuẩn bị kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc trước ngày bay, trước ban bay và sau mỗi chuyến bay 


Một chiếc Su-30 được chuẩn bị kỹ thuật trước ban bay 

Một chiếc Su-30 được chuẩn bị kỹ thuật trước ban bay 


Truyền đạt cho phi công trẻ kinh nghiệm trước khi họ điều khiển những chiếc Su-27 hướng về phía bầu trời 

Truyền đạt cho phi công trẻ kinh nghiệm trước khi họ điều khiển những chiếc Su-27 hướng về phía bầu trời 


Chiếc Su-27 thực hiện động tác bổ nhào 

Chiếc Su-27 thực hiện động tác bổ nhào 


Một động tác kỹ thuật phức tạp trên máy bay Su-30 

Một động tác kỹ thuật phức tạp trên máy bay Su-30 


Chiếc Su-30 kết thúc nhiệm vụ, hướng về phía đường băng 

Chiếc Su-30 kết thúc nhiệm vụ, hướng về phía đường băng 


Theo QDND
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU