• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Pháo binh Việt Nam diễn tập đánh địch đường không

Đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp I

Đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp I

Thông qua kế hoạch và quyết tâm chiến đấu. Làm công tác chuẩn bị bắn mục tiêu bia di động. Thống nhất điểm ngắm thực hành bắn kẹp nòng. Mục tiêu bia bị tiêu diệt

Thông qua kế hoạch và quyết tâm chiến đấu. Làm công tác chuẩn bị bắn mục tiêu bia di động. Thống nhất điểm ngắm thực hành bắn kẹp nòng. Mục tiêu bia bị tiêu diệt

Tham gia kiểm tra nhận thức đối tượng tác chiến; đồ giải kết quả bắn

Tham gia kiểm tra nhận thức đối tượng tác chiến; đồ giải kết quả bắn

Khẩu đội PPK bắn kẹp nòng vào mục tiêu bia di động; bắn mục tiêu bia xe tăng di động; đang hành quân tạm dừng bắn, bắn trong hành tiến vào mục tiêu bia xe tăng cố định

Khẩu đội PPK bắn kẹp nòng vào mục tiêu bia di động; bắn mục tiêu bia xe tăng di động; đang hành quân tạm dừng bắn, bắn trong hành tiến vào mục tiêu bia xe tăng cố định

Hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Triển khai bắn xe tăng địch.

Hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Triển khai bắn xe tăng địch.

Một màn thao diễn ấn tượng

Một màn thao diễn ấn tượng

Kíp chiến đấu các phân đội PPK làm kế hoạch hành quân cơ động; tính khả năng bắn; thực hành thu hồi, cơ động nhanh, chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu theo các tình huống

Kíp chiến đấu các phân đội PPK làm kế hoạch hành quân cơ động; tính khả năng bắn; thực hành thu hồi, cơ động nhanh, chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu theo các tình huống

Làm bài tập huấn luyện kíp chiến đấu và đạo diễn luyện tập

Làm bài tập huấn luyện kíp chiến đấu và đạo diễn luyện tập

Thiếu tướng Lê Huy Vịnh - Phó tư lệnh Quân chủng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thao kiểm tra theo dõi khẩu đội làm công tác chuẩn bị bắn và kết quả đạn bắn

Thiếu tướng Lê Huy Vịnh - Phó tư lệnh Quân chủng, Trưởng ban chỉ đạo Hội thao kiểm tra theo dõi khẩu đội làm công tác chuẩn bị bắn và kết quả đạn bắn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất