• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Những giếng nước 'khổng lồ' trên đảo Lý Sơn

Hạn hán kéo dài khiến người dân Lý Sơn phải đào giếng 'khổng lồ'.

Hạn hán kéo dài khiến người dân Lý Sơn phải đào giếng 'khổng lồ'.

Những chiếc giếng này không chỉ để tưới cho hàng ngàn m2 diện tích hành, tỏi tại đây mà còn nuôi sống gần 22.000 cư dân trên đảo.

Những chiếc giếng này không chỉ để tưới cho hàng ngàn m2 diện tích hành, tỏi tại đây mà còn nuôi sống gần 22.000 cư dân trên đảo.

Cứ như vậy, những chiếc giếng 'khổng lồ' ra đời

Cứ như vậy, những chiếc giếng 'khổng lồ' ra đời

Theo người dân, để đào được một giếng đường kính 6 m, sâu 10 - 15 m thì phải mất một tháng.

Theo người dân, để đào được một giếng đường kính 6 m, sâu 10 - 15 m thì phải mất một tháng.

Riêng tiền thuê nhân công là gần 70 triệu. Chi phí mua vật liệu từ đất liền ra đảo như xi-măng, cát, đá... hết 50 - 60 triệu đồng.

Riêng tiền thuê nhân công là gần 70 triệu. Chi phí mua vật liệu từ đất liền ra đảo như xi-măng, cát, đá... hết 50 - 60 triệu đồng.

Cận cảnh một giếng nước 'khổng lồ'

Cận cảnh một giếng nước 'khổng lồ'

Giếng 'khổng lồ' có mặt khắp nơi trên đảo

Giếng 'khổng lồ' có mặt khắp nơi trên đảo

Thực hiện: Mịnh Văn

Thực hiện: Mịnh Văn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất