• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Người dân Venezuela khóc thương ông Hugo Chavez

Người dân không cầm nổi nước mắt khi biết tin ông Chavez qua đời sớm

Người dân không cầm nổi nước mắt khi biết tin ông Chavez qua đời sớm

Hai phụ nữ ôm nhau khóc thương vị tổng thống mà họ yêu quý

Hai phụ nữ ôm nhau khóc thương vị tổng thống mà họ yêu quý

Người phụ nữ vừa khóc vừa cầm trên tay ảnh ông Chavez

Người phụ nữ vừa khóc vừa cầm trên tay ảnh ông Chavez

Người dân bật khóc sau cái chết của ông Chavez chiều 5/3

Người dân bật khóc sau cái chết của ông Chavez chiều 5/3

Ông Chavez qua đời chỉ 5 tháng sau khi tái đắc cử hồi tháng 10/2012 sau khi đánh bại ứng cử viên đối lập Henrique Capriles

Ông Chavez qua đời chỉ 5 tháng sau khi tái đắc cử hồi tháng 10/2012 sau khi đánh bại ứng cử viên đối lập Henrique Capriles

Những người ủng hộ ông Chavez phản ứng sau cái chết của ông

Những người ủng hộ ông Chavez phản ứng sau cái chết của ông

Những người ủng hộ tập trung bên ngoài bệnh viên quân đội - nơi ông Chavez qua đời

Những người ủng hộ tập trung bên ngoài bệnh viên quân đội - nơi ông Chavez qua đời

Người ủng hộ vẫy quốc kỳ trên phố sau cái chết của tổng thống Chavez

Người ủng hộ vẫy quốc kỳ trên phố sau cái chết của tổng thống Chavez

Một phụ nữ vùa khóc vừa quỳ gối bên ngoài bệnh viên quân đội - nơi ông Chavez điều trị bệnh ung thư

Một phụ nữ vùa khóc vừa quỳ gối bên ngoài bệnh viên quân đội - nơi ông Chavez điều trị bệnh ung thư

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất