Ảnh: Người biểu tình vật vã trên đường phố Bangkok

(VTC News) - Hàng nghìn người biểu tình nằm vật vã trên phố để tiếp tục kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok nhằm gây sức ép buộc chính quyền thủ tướng Yingluck từ chức.
Hàng nghìn người biểu tình nằm vật vã trên đường phố để tiếp tục kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok nhằm gây sức ép buộc chính quyền thủ tướng Yingluck từ chức

Hàng nghìn người biểu tình nằm vật vã trên đường phố để tiếp tục kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok nhằm gây sức ép buộc chính quyền thủ tướng Yingluck từ chức

Kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok được những người biểu tình thực hiện từ hôm 13/1

Kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok được những người biểu tình thực hiện từ hôm 13/1

Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch này cho tới ngày bầu cử 2/2

Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch này cho tới ngày bầu cử 2/2

Hàng nghìn người biểu tình nằm ngủ trên đường phố Bangkok hôm 14/1

Hàng nghìn người biểu tình nằm ngủ trên đường phố Bangkok hôm 14/1

Những người biểu tình đã phong tỏa 7 nút giao thông quan trọng ở Bangkok

Những người biểu tình đã phong tỏa 7 nút giao thông quan trọng ở Bangkok

Thậm chí họ còn phong tỏa tòa nhà chính phủ và dọa sẽ đóng cửa chính phủ trong vài ngày tới

Thậm chí họ còn phong tỏa tòa nhà chính phủ và dọa sẽ đóng cửa chính phủ trong vài ngày tới

Hàng nghìn người tuần hành bên ngoài những tòa nhà chính phủ nhằm gây sức ép cho chính quyền thủ tướng Yingluck

Hàng nghìn người tuần hành bên ngoài những tòa nhà chính phủ nhằm gây sức ép cho chính quyền thủ tướng Yingluck

Giao thông ở nhiều nơi của Bangkok tê liệt hoàn toàn

Giao thông ở nhiều nơi của Bangkok tê liệt hoàn toàn

Người biểu tình vật vã trên đường phố Bangkok hom 14/1

Người biểu tình vật vã trên đường phố Bangkok hom 14/1

Những người biểu tình còn dọa sẽ bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng các bộ trưởng

Những người biểu tình còn dọa sẽ bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng các bộ trưởng

   
Hàng nghìn người biểu tình nằm vật vã trên đường phố để tiếp tục kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok nhằm gây sức ép buộc chính quyền thủ tướng Yingluck từ chức

Hàng nghìn người biểu tình nằm vật vã trên đường phố để tiếp tục kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok nhằm gây sức ép buộc chính quyền thủ tướng Yingluck từ chức

Kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok được những người biểu tình thực hiện từ hôm 13/1

Kế hoạch 'phong tỏa' Bangkok được những người biểu tình thực hiện từ hôm 13/1

Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch này cho tới ngày bầu cử 2/2

Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch này cho tới ngày bầu cử 2/2

Hàng nghìn người biểu tình nằm ngủ trên đường phố Bangkok hôm 14/1

Hàng nghìn người biểu tình nằm ngủ trên đường phố Bangkok hôm 14/1

Những người biểu tình đã phong tỏa 7 nút giao thông quan trọng ở Bangkok

Những người biểu tình đã phong tỏa 7 nút giao thông quan trọng ở Bangkok

Thậm chí họ còn phong tỏa tòa nhà chính phủ và dọa sẽ đóng cửa chính phủ trong vài ngày tới

Thậm chí họ còn phong tỏa tòa nhà chính phủ và dọa sẽ đóng cửa chính phủ trong vài ngày tới

Hàng nghìn người tuần hành bên ngoài những tòa nhà chính phủ nhằm gây sức ép cho chính quyền thủ tướng Yingluck

Hàng nghìn người tuần hành bên ngoài những tòa nhà chính phủ nhằm gây sức ép cho chính quyền thủ tướng Yingluck

Giao thông ở nhiều nơi của Bangkok tê liệt hoàn toàn

Giao thông ở nhiều nơi của Bangkok tê liệt hoàn toàn

Người biểu tình vật vã trên đường phố Bangkok hom 14/1

Người biểu tình vật vã trên đường phố Bangkok hom 14/1

Những người biểu tình còn dọa sẽ bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng các bộ trưởng

Những người biểu tình còn dọa sẽ bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng các bộ trưởng

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN