• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Ảnh: Nghẹt thở cùng đội hộ tống xe chở tiền ngân hàng

Được trang bị súng trường tự động, giữ đôi mắt quan sát khắp nơi khi các bọc tiền ra khỏi ngân hàng, lực lượng bảo vệ 141 của công ty Weizhen có nhiệm vụ bảo vệ xe chuyển tiền của ngân hàng từ Quý Dương (Quý Châu)

Được trang bị súng trường tự động, giữ đôi mắt quan sát khắp nơi khi các bọc tiền ra khỏi ngân hàng, lực lượng bảo vệ 141 của công ty Weizhen có nhiệm vụ bảo vệ xe chuyển tiền của ngân hàng từ Quý Dương (Quý Châu)

Có 5 người được giao hộ tống đoàn xe chở tiền, gồm 1 lái xe và 2 người ngồi 'áp tải' tiền. Bên ngoài có 2 người chịu trách nhiệm bảo vệ đoàn xe.

Có 5 người được giao hộ tống đoàn xe chở tiền, gồm 1 lái xe và 2 người ngồi 'áp tải' tiền. Bên ngoài có 2 người chịu trách nhiệm bảo vệ đoàn xe.

Các cuộc vận chuyển tiền của ngân hàng an toàn. Nhưng khi đoàn xe dừng lại chờ đèn đỏ, các nhân viên an ninh hết sức cảnh giác. Bởi, theo lý giải của họ, điều gì cũng có thể xảy ra vào lúc đó

Các cuộc vận chuyển tiền của ngân hàng an toàn. Nhưng khi đoàn xe dừng lại chờ đèn đỏ, các nhân viên an ninh hết sức cảnh giác. Bởi, theo lý giải của họ, điều gì cũng có thể xảy ra vào lúc đó

Trong quá trình vận chuyển không ai được phép hút thuốc hay gọi điện thoại. Chỉ có chỉ huy được cầm điện thoại liên lạc với trụ sở chính

Trong quá trình vận chuyển không ai được phép hút thuốc hay gọi điện thoại. Chỉ có chỉ huy được cầm điện thoại liên lạc với trụ sở chính

Những nhân viên bảo vệ đều là người có sức khỏe, tinh thần minh mẫn. Vì vậy, các chuyến vận chuyển tiền từ trụ sở chính của ngân hàng đến các chi nhánh đều an toàn.

Những nhân viên bảo vệ đều là người có sức khỏe, tinh thần minh mẫn. Vì vậy, các chuyến vận chuyển tiền từ trụ sở chính của ngân hàng đến các chi nhánh đều an toàn.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất