• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Nghệ thuật tạo hình độc đáo trên cơ thể người

Nghệ thuật gia Bart Hess say mê thời trang, chụp ảnh và hội họa

Nghệ thuật gia Bart Hess say mê thời trang, chụp ảnh và hội họa

Ông đã cho ra những ý tưởng tạo hình kỳ quái trên cơ thể người

Ông đã cho ra những ý tưởng tạo hình kỳ quái trên cơ thể người

Với những hình dạng khác nhau

Với những hình dạng khác nhau

Tác phẩm 'người bong bóng'

Tác phẩm 'người bong bóng'

Những tạo hình độc đáo đầy chất nghệ thuật

Những tạo hình độc đáo đầy chất nghệ thuật

và cả những tác phẩm không giống ai

và cả những tác phẩm không giống ai

Ở những tư thế, trạng thái khác nhau

Ở những tư thế, trạng thái khác nhau

Những tạo hình thú vị

Những tạo hình thú vị

Ngay cả trên khuôn mặt

Ngay cả trên khuôn mặt

Tạo hình độc đáo vô cùng tinh tế

Tạo hình độc đáo vô cùng tinh tế

Khuôn mặt biến dạng đầy nghệ thuật

Khuôn mặt biến dạng đầy nghệ thuật

Tác phẩm 'người máy'

Tác phẩm 'người máy'

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất