• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Lính Mỹ dùng phương tiện gì chống siêu bão?

Các xe thiết giáp của quân cảnh Vệ binh quốc gia New York chuẩn bị đối phó với bão

Các xe thiết giáp của quân cảnh Vệ binh quốc gia New York chuẩn bị đối phó với bão

Xe chiến thuật của Vệ binh quốc gia New Jersey cùng dân chống bão

Xe chiến thuật của Vệ binh quốc gia New Jersey cùng dân chống bão

Các bính sĩ lực lượng Vệ binh quốc gia New Jersey đang làm việc với các xe chiến thuật

Các bính sĩ lực lượng Vệ binh quốc gia New Jersey đang làm việc với các xe chiến thuật

Chuẩn bị nước sạch trước khi bão tiến vào bờ

Chuẩn bị nước sạch trước khi bão tiến vào bờ

Trực thăng thuộc phi đội cứu hộ 106 của Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Gabreski lên đường theo dõi cơn bão

Trực thăng thuộc phi đội cứu hộ 106 của Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Gabreski lên đường theo dõi cơn bão

Trực thăng thuộc phi đội cứu hộ 106 của Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Gabreski lên đường theo dõi cơn bão

Trực thăng thuộc phi đội cứu hộ 106 của Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Gabreski lên đường theo dõi cơn bão

Phi hành đoàn đã chuẩn bị xuất phát

Phi hành đoàn đã chuẩn bị xuất phát

Binh sĩ phi đội 108, Vệ binh quốc gia New Jersey chuẩn bị trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Binh sĩ phi đội 108, Vệ binh quốc gia New Jersey chuẩn bị trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Lữ đoàn 50, Vệ binh quốc gia New Jersey phát lương thực cho những người dân ở nơi trú ẩn trong cơn bão

Lữ đoàn 50, Vệ binh quốc gia New Jersey phát lương thực cho những người dân ở nơi trú ẩn trong cơn bão

Thức ăn dành cho trẻ sơ sinh cũng được phát cho người dân có con nhỏ

Thức ăn dành cho trẻ sơ sinh cũng được phát cho người dân có con nhỏ

Vệ binh quốc gia New York chuẩn bị xuất phát hỗ trợ người dân

Vệ binh quốc gia New York chuẩn bị xuất phát hỗ trợ người dân

Vận chuyển xuồng cao su lên xe, chuẩn bị đến hiện trường

Vận chuyển xuồng cao su lên xe, chuẩn bị đến hiện trường

Binh sĩ Vệ binh quốc gia New Jersey trong cơn bão

Binh sĩ Vệ binh quốc gia New Jersey trong cơn bão

Xe trục cao của lực lượng Vệ binh quốc gia New York trong siêu bão Sandy

Xe trục cao của lực lượng Vệ binh quốc gia New York trong siêu bão Sandy

Binh sĩ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn

Binh sĩ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn

Những đứa trẻ vẫn vô tư nở nụ cười khi được di chuyển đến vị trí an toàn

Những đứa trẻ vẫn vô tư nở nụ cười khi được di chuyển đến vị trí an toàn

Phi đội không vận 107 của Vệ binh quốc gia New York sẵn sàng hỗ trợ người dân trong siêu bão

Phi đội không vận 107 của Vệ binh quốc gia New York sẵn sàng hỗ trợ người dân trong siêu bão

Các trực thăng Chinook của Vệ binh quốc gia bang Alabama và bang Georgia chuẩn bị cất cánh tìm kiếm cứu nạn

Các trực thăng Chinook của Vệ binh quốc gia bang Alabama và bang Georgia chuẩn bị cất cánh tìm kiếm cứu nạn

Các trực thăng đang chờ tiếp nhiên liệu tiếp tục làm nhiệm vụ

Các trực thăng đang chờ tiếp nhiên liệu tiếp tục làm nhiệm vụ

Trực thăng hỗ trợ của Vệ binh quốc gia North Carolina

Trực thăng hỗ trợ của Vệ binh quốc gia North Carolina

Các phi công trực thăng của Vệ binh quốc gia New Jersey

Các phi công trực thăng của Vệ binh quốc gia New Jersey

Các phi công trực thăng của Vệ binh quốc gia New Jersey đang tìm kiếm những người dân còn mắc kẹt trong nước lũ

Các phi công trực thăng của Vệ binh quốc gia New Jersey đang tìm kiếm những người dân còn mắc kẹt trong nước lũ

Các phi công trực thăng của Vệ binh quốc gia New Jersey đang tìm kiếm những người dân còn mắc kẹt trong nước lũ

Các phi công trực thăng của Vệ binh quốc gia New Jersey đang tìm kiếm những người dân còn mắc kẹt trong nước lũ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất