• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự

Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự

Lễ đón được tổ chức ở Nhà Trắng

Lễ đón được tổ chức ở Nhà Trắng

Ông Tập Cận Bình phát biểu trong lễ đón

Ông Tập Cận Bình phát biểu trong lễ đón

Hai nhà lãnh đạo bắt tay

Hai nhà lãnh đạo bắt tay

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ đón

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ đón

Hình ảnh duyệt đội danh dự

Hình ảnh duyệt đội danh dự

Hai nhà lãnh đạo và các phu nhân vẫy chào người dân

Hai nhà lãnh đạo và các phu nhân vẫy chào người dân

Ông Tập Cận Bình bắt tay các em nhỏ người Mỹ

Ông Tập Cận Bình bắt tay các em nhỏ người Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc phát biểu tại lễ đón ở Nhà Trắng

Chủ tịch Trung Quốc phát biểu tại lễ đón ở Nhà Trắng

Hai nhà lãnh đạo và các phu nhân vẫy chào người dân

Hai nhà lãnh đạo và các phu nhân vẫy chào người dân

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất