Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xúc động trong lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(VTC News) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành tới viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ 7h, ngày 6/10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 1

Đoàn BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười".

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 2

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng.

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 3

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, quyền Chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 4

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 5

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Vòng hoa của Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười".

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 6

 

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 7

Đoàn viếng của Bộ Ngoại giao. 

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 8

 Đoàn viếng của Văn phòng Quốc hội.

Anh: Lanh dao Dang, Nha nuoc xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi hinh anh 9

Đoàn viếng của Văn phòng Chính phủ. 

Video: Các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

 

Nhóm phóng viên
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU