Ảnh: Kỳ lạ người dân cởi trần ôm tảng băng lớn ở Nhật

(VTC News) - Bất chấp thời tiết lạnh giá, khoảng 100 người cởi trần tham gia lễ hội ôm tảng băng lớn ở Nhật Bản hôm 12/1 vừa qua.
Các tín đồ đạo Shinto tham gia nghi lễ ôm tảng băng lớn trong thời tiết lạnh giá

Các tín đồ đạo Shinto tham gia nghi lễ ôm tảng băng lớn trong thời tiết lạnh giá

Lễ hội Kanchu Misogi được tổ chức tại ngôi đền cổ Teppozu Inari Shinto hôm 12/1

Lễ hội Kanchu Misogi được tổ chức tại ngôi đền cổ Teppozu Inari Shinto hôm 12/1

Nghi lễ ôm tảng băng lớn trong nước lạnh được xem như một nghi lễ tẩy rửa, cầu may đầu năm mới của tín đồ đạo Shito ở Nhật Bản

Nghi lễ ôm tảng băng lớn trong nước lạnh được xem như một nghi lễ tẩy rửa, cầu may đầu năm mới của tín đồ đạo Shito ở Nhật Bản

100 người đã tham gia lễ hội này hôm 12/1

100 người đã tham gia lễ hội này hôm 12/1

Người già hay thanh niên đều phải ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Người già hay thanh niên đều phải ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Đây được xem là một lễ hội truyền thống ở Nhật

Đây được xem là một lễ hội truyền thống ở Nhật

Lúc này, nhiệt độ ở Tokyo là 6 độ C

Lúc này, nhiệt độ ở Tokyo là 6 độ C

Người dân thực hiện nghi lễ ôm tảng băng trong cái rét cắt da cắt thịt

Người dân thực hiện nghi lễ ôm tảng băng trong cái rét cắt da cắt thịt

Thanh niên ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Thanh niên ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Lễ hội cũng giúp những tin đồ Shinto rèn luyện thể lực và tinh thần

Lễ hội cũng giúp những tin đồ Shinto rèn luyện thể lực và tinh thần

Các tín đồ Shinto tin rằng nghi lễ này giúp rửa sạch linh hồn và may mắn, hạnh phúc

Các tín đồ Shinto tin rằng nghi lễ này giúp rửa sạch linh hồn và may mắn, hạnh phúc

100 người tham gia lễ hội hôm 12/1

100 người tham gia lễ hội hôm 12/1

   
Các tín đồ đạo Shinto tham gia nghi lễ ôm tảng băng lớn trong thời tiết lạnh giá

Các tín đồ đạo Shinto tham gia nghi lễ ôm tảng băng lớn trong thời tiết lạnh giá

Lễ hội Kanchu Misogi được tổ chức tại ngôi đền cổ Teppozu Inari Shinto hôm 12/1

Lễ hội Kanchu Misogi được tổ chức tại ngôi đền cổ Teppozu Inari Shinto hôm 12/1

Nghi lễ ôm tảng băng lớn trong nước lạnh được xem như một nghi lễ tẩy rửa, cầu may đầu năm mới của tín đồ đạo Shito ở Nhật Bản

Nghi lễ ôm tảng băng lớn trong nước lạnh được xem như một nghi lễ tẩy rửa, cầu may đầu năm mới của tín đồ đạo Shito ở Nhật Bản

100 người đã tham gia lễ hội này hôm 12/1

100 người đã tham gia lễ hội này hôm 12/1

Người già hay thanh niên đều phải ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Người già hay thanh niên đều phải ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Đây được xem là một lễ hội truyền thống ở Nhật

Đây được xem là một lễ hội truyền thống ở Nhật

Lúc này, nhiệt độ ở Tokyo là 6 độ C

Lúc này, nhiệt độ ở Tokyo là 6 độ C

Người dân thực hiện nghi lễ ôm tảng băng trong cái rét cắt da cắt thịt

Người dân thực hiện nghi lễ ôm tảng băng trong cái rét cắt da cắt thịt

Thanh niên ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Thanh niên ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện

Lễ hội cũng giúp những tin đồ Shinto rèn luyện thể lực và tinh thần

Lễ hội cũng giúp những tin đồ Shinto rèn luyện thể lực và tinh thần

Các tín đồ Shinto tin rằng nghi lễ này giúp rửa sạch linh hồn và may mắn, hạnh phúc

Các tín đồ Shinto tin rằng nghi lễ này giúp rửa sạch linh hồn và may mắn, hạnh phúc

100 người tham gia lễ hội hôm 12/1

100 người tham gia lễ hội hôm 12/1

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN