• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Kinh hoàng những khoảnh khắc nổ hạt nhân

Chiến dịch thử hạt nhân BAKER năm 1946, Mỹ

Chiến dịch thử hạt nhân BAKER năm 1946, Mỹ

Vụ thử quả bom Castle Romeo nằm trong chuỗi thử nghiệm mang tên chiến dịch Castle của Mỹ năm 1954

Vụ thử quả bom Castle Romeo nằm trong chuỗi thử nghiệm mang tên chiến dịch Castle của Mỹ năm 1954

Vụ nổ hạt nhân AZTEC vào tháng 4/1962 trên đảo Christmas, là bom hạt nhân 410 kiloton

Vụ nổ hạt nhân AZTEC vào tháng 4/1962 trên đảo Christmas, là bom hạt nhân 410 kiloton

Vụ nổ RANGER, năm 1951

Vụ nổ RANGER, năm 1951

Hình ảnh vụ thử nghiệm bom khinh khí Castle Bravo(bom hydrogen) đầu tiên của Mỹ trên đảo Bikini, thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, vào ngày 1/3/1954

Hình ảnh vụ thử nghiệm bom khinh khí Castle Bravo(bom hydrogen) đầu tiên của Mỹ trên đảo Bikini, thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, vào ngày 1/3/1954

Cuộc thử nghiệm bom hạt nhân DOG vào năm 1951 trên bãi thử hạt nhân ở Nevada

Cuộc thử nghiệm bom hạt nhân DOG vào năm 1951 trên bãi thử hạt nhân ở Nevada

Vụ thử hạt nhân FIZEAU

Vụ thử hạt nhân FIZEAU

Vụ thử bom hạt nhân Annie ngày 17/3/1953

Vụ thử bom hạt nhân Annie ngày 17/3/1953

Vụ thử nghiệm nhiệt hạch ở quần đảo Polynesia, Pháp

Vụ thử nghiệm nhiệt hạch ở quần đảo Polynesia, Pháp

Vụ thử nghiệm nhiệt hạch ở quần đảo Polynesia, Pháp

Vụ thử nghiệm nhiệt hạch ở quần đảo Polynesia, Pháp

Vụ thử nghiệm nhiệt hạch ở quần đảo Polynesia, Pháp

Vụ thử nghiệm nhiệt hạch ở quần đảo Polynesia, Pháp

Vụ nổ hạt nhân Oak ngày 28/6/1958 trên đảo Eniwetok -Thái Bình Dương

Vụ nổ hạt nhân Oak ngày 28/6/1958 trên đảo Eniwetok -Thái Bình Dương

Vụ nổ hạt nhân Oak có công suất tới 8,9 megaton

Vụ nổ hạt nhân Oak có công suất tới 8,9 megaton

Ivy Mike là mật danh của một vụ thử hạt nhân Mỹ tiến hành ngày 1/11/1952 trên đảo san hô Enewetak, một phần trong chiến dịch Ivy

Ivy Mike là mật danh của một vụ thử hạt nhân Mỹ tiến hành ngày 1/11/1952 trên đảo san hô Enewetak, một phần trong chiến dịch Ivy

Vụ thử hạt nhân PRISCILLA

Vụ thử hạt nhân PRISCILLA

Vụ thử hạt nhân Romeo: Romeo là tên của loại vũ khí nhiệt hạch TX-17 được kích nổ ngày 27/3/1954

Vụ thử hạt nhân Romeo: Romeo là tên của loại vũ khí nhiệt hạch TX-17 được kích nổ ngày 27/3/1954

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất