• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Ảnh 'không tin nổi' cảnh kiến chuyển mồi nặng gấp 10 lần cơ thể

Tờ Daily Mail đã công bố những bức ảnh cận cảnh siêu nét về quá trình vận chuyển quả trong rừng của loài kiến ở Indonesia

Tờ Daily Mail đã công bố những bức ảnh cận cảnh siêu nét về quá trình vận chuyển quả trong rừng của loài kiến ở Indonesia

Nhìn những con kiến bé nhỏ, mọi người không nghĩ rằng chúng có sức bám và sức vận chuyển kinh khủng đến như vậy

Nhìn những con kiến bé nhỏ, mọi người không nghĩ rằng chúng có sức bám và sức vận chuyển kinh khủng đến như vậy

Chúng tạo thành một dãy dài, hàng phía trên bám chặt vào cành cây rồi giữ trái cây, trong khi hàng dưới đỡ quả ở trên và móc thêm một vài quả ở dưới

Chúng tạo thành một dãy dài, hàng phía trên bám chặt vào cành cây rồi giữ trái cây, trong khi hàng dưới đỡ quả ở trên và móc thêm một vài quả ở dưới

Chúng liên tục có sự tiếp sức cho nhau ở từng đoạn để vận chuyển quả về tổ

Chúng liên tục có sự tiếp sức cho nhau ở từng đoạn để vận chuyển quả về tổ

Thậm chí chúng đã làm cho các quả kết dính với nhau để có thể vận chuyển được nhanh hơn

Thậm chí chúng đã làm cho các quả kết dính với nhau để có thể vận chuyển được nhanh hơn

So với trọng lượng của quả, thân hình con kiến bé nhỏ nhưng chúng có sức bám, giữ chặt không thể rơi xuống

So với trọng lượng của quả, thân hình con kiến bé nhỏ nhưng chúng có sức bám, giữ chặt không thể rơi xuống

Với những quả nhỏ, chỉ cần 2 con kiến cũng có thể kéo nhanh mồi về tổ

Với những quả nhỏ, chỉ cần 2 con kiến cũng có thể kéo nhanh mồi về tổ

Chúng có thể kết thành đàn để hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Hình ảnh phóng cực đại đã cho thấy được sức mạnh ngoạn mục của loài kiến

Chúng có thể kết thành đàn để hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Hình ảnh phóng cực đại đã cho thấy được sức mạnh ngoạn mục của loài kiến

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất