• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Khám phá tuyệt kỹ nữ cảnh vệ Việt Nam

Giao chiến với đối tượng muốn tiếp cận mục tiêu

Giao chiến với đối tượng muốn tiếp cận mục tiêu

Những cú đòn chính xác, mạnh mẽ, trấn áp được những kẻ có ý đồ xấu

Những cú đòn chính xác, mạnh mẽ, trấn áp được những kẻ có ý đồ xấu

Khống chế các đối tượng muốn tiếp cận mục tiêu

Khống chế các đối tượng muốn tiếp cận mục tiêu

Yếm trợ, giúp đồng đội đưa mục tiêu lên xe an toàn

Yếm trợ, giúp đồng đội đưa mục tiêu lên xe an toàn

Các chị tay không giao chiến với những kẻ được vũ trang

Các chị tay không giao chiến với những kẻ được vũ trang

Các nữ cảnh vệ trẻ giao lưu, học tập các đặc vụ Nga

Các nữ cảnh vệ trẻ giao lưu, học tập các đặc vụ Nga

Một võ sinh Hàn Quốc sang giao lưu võ thuật với các nữ cảnh vệ Việt Nam

Một võ sinh Hàn Quốc sang giao lưu võ thuật với các nữ cảnh vệ Việt Nam

Nữ cảnh vệ tham gia giải bắn súng của ngành Công an tại nhà thi đấu

Nữ cảnh vệ tham gia giải bắn súng của ngành Công an tại nhà thi đấu

Giao lưu võ đối kháng giữa các nữ cảnh vệ để trau dồi kỹ năng chiến đấu

Giao lưu võ đối kháng giữa các nữ cảnh vệ để trau dồi kỹ năng chiến đấu

Giao lưu võ đối kháng giữa các nữ cảnh vệ để trau dồi kỹ năng chiến đấu

Giao lưu võ đối kháng giữa các nữ cảnh vệ để trau dồi kỹ năng chiến đấu

Các nữ cảnh vệ Việt Nam trong một lần đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các nữ cảnh vệ Việt Nam trong một lần đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các nữ cảnh vệ Việt Nam trong một lần đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các nữ cảnh vệ Việt Nam trong một lần đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nữ chiến sĩ trẻ được học tập, tìm hiểu về lịch sử của Bộ tư lệnh Cảnh vệ

Những nữ chiến sĩ trẻ được học tập, tìm hiểu về lịch sử của Bộ tư lệnh Cảnh vệ

Những nữ chiến sĩ trẻ được học tập, tìm hiểu về lịch sử của Bộ tư lệnh Cảnh vệ

Những nữ chiến sĩ trẻ được học tập, tìm hiểu về lịch sử của Bộ tư lệnh Cảnh vệ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất