• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc 18

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói đường lối hiện đại hóa của Trung Quốc sẽ nhấn mạnh sự phát triển trên 5 phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói đường lối hiện đại hóa của Trung Quốc sẽ nhấn mạnh sự phát triển trên 5 phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái

Đại biểu và khách mời tới dự Đại hội đảng 18

Đại biểu và khách mời tới dự Đại hội đảng 18

Khách mời tiến vào Đại lễ đường Nhân dân sáng 8/11

Khách mời tiến vào Đại lễ đường Nhân dân sáng 8/11

'Đối mặt với cơ hội phát triển cùng thách thức chưa từng có”. Đó là phát biểu của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần 18 ở thủ đô Bắc Kinh sáng 8/11

'Đối mặt với cơ hội phát triển cùng thách thức chưa từng có”. Đó là phát biểu của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần 18 ở thủ đô Bắc Kinh sáng 8/11

Không khí nhộn nhịp ở thủ đô Bắc Kinh

Không khí nhộn nhịp ở thủ đô Bắc Kinh

40 đơn vị bầu cử trên toàn Trung Quốc đã bầu ra 2.270 đại biểu tham dự Đại hội

40 đơn vị bầu cử trên toàn Trung Quốc đã bầu ra 2.270 đại biểu tham dự Đại hội

Đại biểu và các khách mời tiến vào Đại lễ đường Nhân dân sáng 8/11

Đại biểu và các khách mời tiến vào Đại lễ đường Nhân dân sáng 8/11

Khung cảnh đỏ rực bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân sáng 8/11

Khung cảnh đỏ rực bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân sáng 8/11

Phiên khai mạc Đại hội đảng 18 được truyền hình trực tiếp

Phiên khai mạc Đại hội đảng 18 được truyền hình trực tiếp

Bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh

Bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh

Đại biểu tới tham dự Đại hội đảng 18

Đại biểu tới tham dự Đại hội đảng 18

Các hãng truyền thông Trung Quốc sẽ truyền hình trực tiếp Đại hội đảng Cộng sản 18 với nhiều ngôn ngữ khác nhau: Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản, Arập, Mông Cổ và Hàn Quốc

Các hãng truyền thông Trung Quốc sẽ truyền hình trực tiếp Đại hội đảng Cộng sản 18 với nhiều ngôn ngữ khác nhau: Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản, Arập, Mông Cổ và Hàn Quốc

Ủy ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội 18 gồm 41 người

Ủy ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội 18 gồm 41 người

Chương trình nghị sự gồm 5 nội dung cơ bản: Nghe và đánh giá báo của Ủy ban Trung ương CPC lần thứ 17; đánh giá báo cáo công tác của Ủy ban thanh tra kỷ luật Trung ương CPC lần thứ 17; xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu ra Ủy ban trung ươ

Chương trình nghị sự gồm 5 nội dung cơ bản: Nghe và đánh giá báo của Ủy ban Trung ương CPC lần thứ 17; đánh giá báo cáo công tác của Ủy ban thanh tra kỷ luật Trung ương CPC lần thứ 17; xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu ra Ủy ban trung ươ

Đội quân nhạc trong Đại lễ đường nhân dân

Đội quân nhạc trong Đại lễ đường nhân dân

Đại hội 18 kéo dài 7 ngày bắt đầu từ ngày 8/11 đến 14/11

Đại hội 18 kéo dài 7 ngày bắt đầu từ ngày 8/11 đến 14/11

Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của đảng Cộng sản Trung Quốc đang soạn thảo một bản kế hoạch làm việc về trừng trị và phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2013 -2017

Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của đảng Cộng sản Trung Quốc đang soạn thảo một bản kế hoạch làm việc về trừng trị và phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2013 -2017

Bên trong Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sáng 8/11

Bên trong Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sáng 8/11

Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào

Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất