Ảnh: Huấn luyện chiến đấu trên sông mùa nước nổi

Những năm qua, để nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, các chiến sỹ Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn trên địa hình sông nước.

Đóng quân ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, Trung đoàn 3 thường tổ chức huấn luyện, tác   chiến trên địa hình sông nước vào mùa nước nổi (từ   tháng 8 đến tháng 11 hằng năm).

Đóng quân ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, Trung đoàn 3 thường tổ chức huấn luyện, tác chiến trên địa hình sông nước vào mùa nước nổi (từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm).


Các chiến sĩ chuẩn bị vượt sông.

Các chiến sĩ chuẩn bị vượt sông.


Chiến sĩ  hậu cần sử dụng bếp Hoàng Cầm trên sông, phục vụ tốt bữa ăn cho bộ đội trong lúc hành quân, huấn luyện. 

Chiến sĩ hậu cần sử dụng bếp Hoàng Cầm trên sông, phục vụ tốt bữa ăn cho bộ đội trong lúc hành quân, huấn luyện. 


Luyện tập vận chuyển, cứu thương bằng xuồng, ghe. 

Luyện tập vận chuyển, cứu thương bằng xuồng, ghe. 


Bí mật, bất ngờ tiếp cận mục tiêu với các tình huống huấn luyện ban ngày lẫn ban đêm. 

Bí mật, bất ngờ tiếp cận mục tiêu với các tình huống huấn luyện ban ngày lẫn ban đêm. 


Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 3 đều được học cách bơi, chèo xuồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và cứu hộ, cứu nạn. 

Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 3 đều được học cách bơi, chèo xuồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và cứu hộ, cứu nạn. 


Nguồn: QĐND
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN