• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Hối hả chuyến dưa hấu đầu tiên từ Quảng Ngãi về Hà Nội

Sẽ có khoảng 100 tấn dưa hấu được vận chuyển trên 5 chuyến xe đầu tiên sẽ về đến Hà Nội trong vài này tới.

Sẽ có khoảng 100 tấn dưa hấu được vận chuyển trên 5 chuyến xe đầu tiên sẽ về đến Hà Nội trong vài này tới.

Dưa được tập kết để chuẩn bị cân, đưa lên xe

Dưa được tập kết để chuẩn bị cân, đưa lên xe

Hối hả

Hối hả

Khẩn trương

Khẩn trương

Trong vài ngày tới, sẽ có thêm nhiều chuyến xe tiêu thụ dưa hấu cho bà con nông dân Quảng Ngãi. Một cơ hội mở ra cho người nông dân Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trong vài ngày tới, sẽ có thêm nhiều chuyến xe tiêu thụ dưa hấu cho bà con nông dân Quảng Ngãi. Một cơ hội mở ra cho người nông dân Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đã có khoảng 100 tấn dưa hấu được tập kết tại điểm thu gom

Đã có khoảng 100 tấn dưa hấu được tập kết tại điểm thu gom

Nhộn nhịp

Nhộn nhịp

Dưa chuyển đến đâu, cân đến đó

Dưa chuyển đến đâu, cân đến đó

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất