• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh hiếm về Matxcơva đầu thế kỷ 20

Bảo tàng Polytechnic được chụp vào năm 1900

Bảo tàng Polytechnic được chụp vào năm 1900

Người bán bánh nướng rong trên Quảng trường Đỏ năm 1900

Người bán bánh nướng rong trên Quảng trường Đỏ năm 1900

Hành khách tại một điểm dừng xe điện năm 1910

Hành khách tại một điểm dừng xe điện năm 1910

Cây cầu Krymsky chụp năm 1913

Cây cầu Krymsky chụp năm 1913

Hành khách ở trạm xe lửa Nikolayevsky, 1917

Hành khách ở trạm xe lửa Nikolayevsky, 1917

Chợ Sukharevsky, 1920

Chợ Sukharevsky, 1920

Những thợ mộc quê lên Matxcơva kiếm việc làm, 1920

Những thợ mộc quê lên Matxcơva kiếm việc làm, 1920

Đường Okhotny Ryad năm 1920

Đường Okhotny Ryad năm 1920

Lớp học tại nơi tập trung người vô gia cư, 1926

Lớp học tại nơi tập trung người vô gia cư, 1926

Một góc Matxcơva năm 1926

Một góc Matxcơva năm 1926

Đường phố Sretenka năm 1932

Đường phố Sretenka năm 1932

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất