• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh hiếm: Matxcơva và cư dân thành phố những năm 1960

Khung cảnh của Matxcơva những năm 1960

Khung cảnh của Matxcơva những năm 1960

Người phụ nữ ăn bánh trên đường phố Matxcơva

Người phụ nữ ăn bánh trên đường phố Matxcơva

Quầy sách bày trên đường phố

Quầy sách bày trên đường phố

Một máy bán nước tự động trên đường phố Matxcơva

Một máy bán nước tự động trên đường phố Matxcơva

Các thiếu nữ Liên Xô những năm 1960

Các thiếu nữ Liên Xô những năm 1960

Các thiếu nữ Liên Xô những năm 1960

Các thiếu nữ Liên Xô những năm 1960

Khách hàng chăm chú vào những quyển sách trên quầy

Khách hàng chăm chú vào những quyển sách trên quầy

Hệ thống xe điện của Matxcơva

Hệ thống xe điện của Matxcơva

Người thợ hàn làm việc trong đêm

Người thợ hàn làm việc trong đêm

Một công trường thi công ngầm ở Matxcơva

Một công trường thi công ngầm ở Matxcơva

Người dân trên đường phố Matxcơva những năm 1960

Người dân trên đường phố Matxcơva những năm 1960

Matxcơva về đêm

Matxcơva về đêm

Đường phố Matxcơva những năm 1960

Đường phố Matxcơva những năm 1960

Cậu bé nghịch tuyết ở Matxcơva

Cậu bé nghịch tuyết ở Matxcơva

Quang cảnh Matxcơva những năm 1960

Quang cảnh Matxcơva những năm 1960

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất