• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Ảnh hiếm: Cá sấu phá vỏ trứng, vươn đầu tìm sự sống

Phá vỡ được bỏ trứng để hít thở một bầu không khí mới.

Phá vỡ được bỏ trứng để hít thở một bầu không khí mới.

Hăm hở vươn ra để bắt đầu cuộc sống.

Hăm hở vươn ra để bắt đầu cuộc sống.

Chúng cũng được cắt dây rốn như người.

Chúng cũng được cắt dây rốn như người.

Và hoàn toàn khỏe mạnh để đương đầu với cuộc sống trước mắt...

Và hoàn toàn khỏe mạnh để đương đầu với cuộc sống trước mắt...

 ...cùng các anh chị em trong đàn.

...cùng các anh chị em trong đàn.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất