• Zalo

Ảnh: Diễn tập thực binh bắn địch đổ bộ đường biển

Thời sựThứ Sáu, 16/08/2013 08:25:00 +07:00

Các lực lượng đã tham gia diễn tập các nội dung: Thực binh chống quấy rối bạo loạn, giải thoát con tin; vận hành cơ chế và thực binh thiết quân luật...

Bộ tư lệnh Quân khu 4 vừa chỉ đạo tỉnh Quảng trị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013.


Diễn tập có sự tham gia phối thuộc của Binh chủng Thông tin liên lạc, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiến hành các nội dung: Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuyển một số cơ quan, ban, ngành địa phương ra khu tập trung bí mật triển khai các phương án chiến đấu:

Thực binh chống quấy rối bạo loạn, giải thoát con tin; vận hành cơ chế và thực binh thiết quân luật; động viên lực lượng, phương tiện dự bị; tổ chức thực hành đánh địch đổ bộ đường biển và cụm làng xã chiến đấu.

diễn tập
Hình ảnh trong cuộc diễn tập 

Cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đánh giá đúng thực chất vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và trình độ, năng lực làm tham mưu của cơ quan, ban, ngành; sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trên địa bàn.

Kết quả lớn nhất của cuộc diễn tập lần này là đã làm chuyển biến quan trọng về nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phòng thủ theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ.

Từ đó, làm cơ sở để kiệm nghiệm, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng cho năm đầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Theo QĐND

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !