• TRANG CHỦ
  • Thể thao

Ảnh: Đẹp ngỡ ngàng đội bóng 'Thiếu lâm' xứ Huế

Ngày nào các chú tiểu ở chùa Từ Hiếu (Huế) cũng lên chùa học kinh.

Ngày nào các chú tiểu ở chùa Từ Hiếu (Huế) cũng lên chùa học kinh.

Và giúp sư trụ trì việc hành lễ.

Và giúp sư trụ trì việc hành lễ.

Sau những giờ tu tập, các nhà sư trở về hậu đường vui thú.

Sau những giờ tu tập, các nhà sư trở về hậu đường vui thú.

Hay tìm nơi bình an đọc sách

Hay tìm nơi bình an đọc sách

Và chiều xuống, tất cả lại tụ về một bãi đất rộng bên chùa tranh tài cùng trái bóng.

Và chiều xuống, tất cả lại tụ về một bãi đất rộng bên chùa tranh tài cùng trái bóng.

Nhìn các nhà sư thi đấu trong trang phục của người tu hành, phảng phất những hình ảnh của các nhà sư thiếu lâm luyện võ.

Nhìn các nhà sư thi đấu trong trang phục của người tu hành, phảng phất những hình ảnh của các nhà sư thiếu lâm luyện võ.

Những chú tiểu đầu còn để chỏm mái, chưa thoát hẳn với đời sống trần tục, lên chùa tu tập.

Những chú tiểu đầu còn để chỏm mái, chưa thoát hẳn với đời sống trần tục, lên chùa tu tập.

Một pha đi bóng dũng mãnh của một sư tiểu.

Một pha đi bóng dũng mãnh của một sư tiểu.

Không phân biệt tuổi tác, chức giới, các chú tiểu và các thầy tranh tài quyết liệt.

Không phân biệt tuổi tác, chức giới, các chú tiểu và các thầy tranh tài quyết liệt.

Một trận đấu khác ở một ngôi chùa khác của Huế. Các sư thầy và các tiểu thi đấu trong một khu rừng dưới nắng chiều vàng ruộm.

Một trận đấu khác ở một ngôi chùa khác của Huế. Các sư thầy và các tiểu thi đấu trong một khu rừng dưới nắng chiều vàng ruộm.

Một pha tranh bóng tuyệt đẹp!

Một pha tranh bóng tuyệt đẹp!

Một cú ta - lông điệu nghệ!

Một cú ta - lông điệu nghệ!

Việc chơi bóng, không hề ảnh hưởng gì tới việc tu hành của những chú tiểu và các thầy. Với họ chơi bóng là rèn luyện sức khỏe và cũng là cách hòa nhập đạo và đời!

Việc chơi bóng, không hề ảnh hưởng gì tới việc tu hành của những chú tiểu và các thầy. Với họ chơi bóng là rèn luyện sức khỏe và cũng là cách hòa nhập đạo và đời!

Hải Thịnh (Thực hiện)

Hải Thịnh (Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất