• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Dàn sát thủ diệt tàu sân bay của Hải quân Nga

Đứng đầu danh sách là Tuần dương hạm Marshal Ustinov, đang phục vụ trong Hạm đội Biển Bắc

Đứng đầu danh sách là Tuần dương hạm Marshal Ustinov, đang phục vụ trong Hạm đội Biển Bắc

Tuần dương hạm Marshal Ustinov đã từng mang 3 số hiệu là 070, 088 và hiện nay là 055

Tuần dương hạm Marshal Ustinov đã từng mang 3 số hiệu là 070, 088 và hiện nay là 055

Những tên lửa chống hạm được xếp 2 bên mạn tàu

Những tên lửa chống hạm được xếp 2 bên mạn tàu

Hình ảnh trước đây của Tuần dương hạm Marshal Ustinov

Hình ảnh trước đây của Tuần dương hạm Marshal Ustinov

Các ống phóng tên lửa SA-N-6 trên Tuần dương hạm Marshal Ustinov

Các ống phóng tên lửa SA-N-6 trên Tuần dương hạm Marshal Ustinov

Tuần dương hạm Moskva mang số hiệu 121 của Hạm đội Biển Đen

Tuần dương hạm Moskva mang số hiệu 121 của Hạm đội Biển Đen

Moskva là tàu tuần dương tên lửa hành trình hiện đại, có khả năng tấn công các nhóm tàu sân bay trên đại dương

Moskva là tàu tuần dương tên lửa hành trình hiện đại, có khả năng tấn công các nhóm tàu sân bay trên đại dương

Tuần dương hạm Moskva mang số hiệu 121 của Hạm đội Biển Đen

Tuần dương hạm Moskva mang số hiệu 121 của Hạm đội Biển Đen

Tuần dương hạm Moskva mang số hiệu 121 của Hạm đội Biển Đen

Tuần dương hạm Moskva mang số hiệu 121 của Hạm đội Biển Đen

Tuần dương hạm thứ 3 mang tên Varyag, số hiệu 011, thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương

Tuần dương hạm thứ 3 mang tên Varyag, số hiệu 011, thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương

Hệ thống tên lửa bên hông của Varyag

Hệ thống tên lửa bên hông của Varyag

Varyag 011 khi hành trình trên biển

Varyag 011 khi hành trình trên biển

Tuần dương hạm Varyag trong chuyến hành trình ở Vịnh San Francisco, Mỹ

Tuần dương hạm Varyag trong chuyến hành trình ở Vịnh San Francisco, Mỹ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất