• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Đại bàng sải cánh giữa phố Hà Nội

Theo chủ nhân, con chim này được mua từ Đà Lạt lúc mới 1 tháng tuổi.

Theo chủ nhân, con chim này được mua từ Đà Lạt lúc mới 1 tháng tuổi.

Khi 'huấn luyện viên' hất tay lên, đại bàng bay lên cây. 'Huấn luyện viên' thổi còi và trên tay cầm thịt chim cút, chú đại bàng sà xuống tay.

Khi 'huấn luyện viên' hất tay lên, đại bàng bay lên cây. 'Huấn luyện viên' thổi còi và trên tay cầm thịt chim cút, chú đại bàng sà xuống tay.

Được biết, tại vườn hoa Lý Tự Trọng thường có 3 con đại bàng được huấn luyện, nhưng con được mua ở Đà Lạt có bộ lông đẹp nhất. Hiện nay, nó mới 5 tháng tuổi và mỗi ngày ăn hết 1 con chim cút.

Được biết, tại vườn hoa Lý Tự Trọng thường có 3 con đại bàng được huấn luyện, nhưng con được mua ở Đà Lạt có bộ lông đẹp nhất. Hiện nay, nó mới 5 tháng tuổi và mỗi ngày ăn hết 1 con chim cút.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất