• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ảnh: Chuột bạch giải cứu đồng loại khỏi 'quái vật xanh'

Chú chuột dũng cảm nhảy lên đầu con rắn độc để tìm cách giải cứu bạn mình

Chú chuột dũng cảm nhảy lên đầu con rắn độc để tìm cách giải cứu bạn mình

Mặc dù đây là một loài rắn độc

Mặc dù đây là một loài rắn độc

Nhưng nó cũng không ngại ngần cắn đối thủ để cứu đồng loại

Nhưng nó cũng không ngại ngần cắn đối thủ để cứu đồng loại

Chú chuột dũng cảm đổi cách: chui ra sau và kéo đuôi bạn mình

Chú chuột dũng cảm đổi cách: chui ra sau và kéo đuôi bạn mình

Tìm cách để cứu bạn khỏi miệng con rắn độc

Tìm cách để cứu bạn khỏi miệng con rắn độc

Nhưng những nỗ lực của chú chuột dũng cảm đều vô tác dụng

Nhưng những nỗ lực của chú chuột dũng cảm đều vô tác dụng

Nó đành bỏ cuộc và đi ra một góc xa

Nó đành bỏ cuộc và đi ra một góc xa

Chú chuột tội nghiệp chui gọn vào miệng con quái vật

Chú chuột tội nghiệp chui gọn vào miệng con quái vật

Thật đáng buồn là chỉ vài phút sau chú chuột dũng cảm cũng trở thành con mồi cho rắn độc

Thật đáng buồn là chỉ vài phút sau chú chuột dũng cảm cũng trở thành con mồi cho rắn độc

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất