• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: Biển người làm lễ cầu an trong đêm ở Đà Nẵng

Cứ đến Mùng 8 tháng Giêng, khắp các chùa trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức Lễ cầu an, dâng sao Giải hạn

Cứ đến Mùng 8 tháng Giêng, khắp các chùa trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức Lễ cầu an, dâng sao Giải hạn

Nghi lễ thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân và phật tử

Nghi lễ thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân và phật tử

Không khí tôn nghiêm trong buổi lễ

Không khí tôn nghiêm trong buổi lễ

Nhhi lễ bắt đầu bằng bài giảng nghĩa của lễ cầu an, dâng sao giải hạn

Nhhi lễ bắt đầu bằng bài giảng nghĩa của lễ cầu an, dâng sao giải hạn

Sư trụ trì thuyết pháp

Sư trụ trì thuyết pháp

Bàn sao được chuẩn bị cho buổi lễ

Bàn sao được chuẩn bị cho buổi lễ

Phía chánh điện, người dân tiếp tục lễ bái

Phía chánh điện, người dân tiếp tục lễ bái

Toàn cảnh buổi lễ cầu an, dâng sao giải hạn

Toàn cảnh buổi lễ cầu an, dâng sao giải hạn

Không khí tôn nghiêm

Không khí tôn nghiêm

Lắng đọng

Lắng đọng

Cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhà nhà an lành

Cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhà nhà an lành

Thành tâm

Thành tâm

Đội sớ

Đội sớ

Làm phép cho các phật tử trong đạo tràng tại buổi lễ

Làm phép cho các phật tử trong đạo tràng tại buổi lễ

Hàng người xếp hàng ngay ngắn dâng sớ lên đức Phật

Hàng người xếp hàng ngay ngắn dâng sớ lên đức Phật

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất