• TRANG CHỦ
  • Ôtô - Xe máy

Ảnh biếm họa giao thông Việt Nam

Chữ xăng cùng với chữ tăng một vần

Chữ xăng cùng với chữ tăng một vần

Chạy nhanh thắng gấp nằm sấp như chơi

Chạy nhanh thắng gấp nằm sấp như chơi

Còi to chứng tỏ óc nho

Còi to chứng tỏ óc nho

Một nụ cười bằng 10 tiếng cưới

Một nụ cười bằng 10 tiếng cưới

Đi một ngày đàng hít một sàng khói

Đi một ngày đàng hít một sàng khói

Đi bộ mà cũng tốn xăng thì người lao động hàm răng chẳng còn

Đi bộ mà cũng tốn xăng thì người lao động hàm răng chẳng còn

Đèn đỏ quẹo trái,còn sống mái với công an

Đèn đỏ quẹo trái,còn sống mái với công an

Ngày xưa sợ nhất taxi

Ngày xưa sợ nhất taxi

Nam thanh nữ tú rất đú chở ba

Nam thanh nữ tú rất đú chở ba

Nhường đường người khác thật quá chất phác

Nhường đường người khác thật quá chất phác

Ở nhà là mẹ, ra đường là ninja

Ở nhà là mẹ, ra đường là ninja

Phóng nhanh xanh cỏ

Phóng nhanh xanh cỏ

Phố thành sông, lưu thông rất thoáng

Phố thành sông, lưu thông rất thoáng

Ra đường ngắm gái, mất lái như chơi

Ra đường ngắm gái, mất lái như chơi

Thấy hở là chui

Thấy hở là chui

Xe bố sắm, cắm bố chém

Xe bố sắm, cắm bố chém

Vượt đèn đỏ có ngày dập mỏ

Vượt đèn đỏ có ngày dập mỏ

Bán răng mua xăng

Bán răng mua xăng

Xi nhan không phải là hâm

Xi nhan không phải là hâm

Xe yêu xăng, xe mến xăng

Xe yêu xăng, xe mến xăng

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất