• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: 7000 người tham gia tập luyện diễu binh ngày 30/4

Lực lượng nữ bộ đội thông tin tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng nữ bộ đội thông tin tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nữ dân quân du kích miền Nam tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nữ dân quân du kích miền Nam tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Khối Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Khối Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nữ Cảnh sát giao thông tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nữ Cảnh sát giao thông tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng nữ Giải phóng quân miền Nam tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng nữ Giải phóng quân miền Nam tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng nữ Cảnh sát giao thông tham gia buổi hợp luyện. Ảnh: (Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng nữ Cảnh sát giao thông tham gia buổi hợp luyện. Ảnh: (Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng bộ đội Phòng không - Không quân tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng bộ đội Phòng không - Không quân tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

9 / 15  Lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

9 / 15 Lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Khối nam du kích các dân tộc tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Khối nam du kích các dân tộc tham gia hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng bộ đội đặc nhiệm tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lực lượng bộ đội đặc nhiệm tham gia buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà các đơn vị sau buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà các đơn vị sau buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà các đơn vị sau buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà các đơn vị sau buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự và kiểm tra buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự và kiểm tra buổi hợp luyện. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất