• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Ảnh: 1,5 tháng hành trình về Cam Ranh của Kilo Hà Nội

Ngày 28/8/2012, tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội được đưa lên dock chuẩn bị cho lễ hạ thủy chính thức. (Ảnh tư liệu của nhà máy đóng tàu Admiraltei verfi)

Ngày 28/8/2012, tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội được đưa lên dock chuẩn bị cho lễ hạ thủy chính thức. (Ảnh tư liệu của nhà máy đóng tàu Admiraltei verfi)

Thủy thủ đoàn của tàu ngầm Hà Nội tại lễ hạ thủy. (Ảnh tư liệu)

Thủy thủ đoàn của tàu ngầm Hà Nội tại lễ hạ thủy. (Ảnh tư liệu)

Lãnh đạo nhà máy Admiraltei verfi tặng lãnh đạo quân chủng Hải quân Việt Nam mô hình tàu ngầm Kilo 636 tại lễ hạ thủy. (Ảnh tư liệu)

Lãnh đạo nhà máy Admiraltei verfi tặng lãnh đạo quân chủng Hải quân Việt Nam mô hình tàu ngầm Kilo 636 tại lễ hạ thủy. (Ảnh tư liệu)

Tàu ngầm Hà Nội neo đậu tại cảng của nhà máy trong thời gian hoàn thiện phần tháp tàu. (Ảnh tư liệu)

Tàu ngầm Hà Nội neo đậu tại cảng của nhà máy trong thời gian hoàn thiện phần tháp tàu. (Ảnh tư liệu)

Đầu tháng 12/2012 tàu ngầm Hà Nội có chuyến ra biển lần đầu tiên, chính thức bắt đầu giai đoạn thử nghiệm nhà máy. (Ảnh tư liệu)

Đầu tháng 12/2012 tàu ngầm Hà Nội có chuyến ra biển lần đầu tiên, chính thức bắt đầu giai đoạn thử nghiệm nhà máy. (Ảnh tư liệu)

Tàu ngầm Hà Nội kết thúc giai đoạn thử nghiệm trên biển với kết quả xuất sắc. (Ảnh tư liệu)

Tàu ngầm Hà Nội kết thúc giai đoạn thử nghiệm trên biển với kết quả xuất sắc. (Ảnh tư liệu)

Tàu ngầm Hà Nội trở về nhà máy Admiraltei verfi để bước sang giai đoạn thử nghiệm trên bờ và thử nghiệm tiếp nhận-bàn giao. (Ảnh tư liệu)

Tàu ngầm Hà Nội trở về nhà máy Admiraltei verfi để bước sang giai đoạn thử nghiệm trên bờ và thử nghiệm tiếp nhận-bàn giao. (Ảnh tư liệu)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thị sát tàu ngầm Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thị sát tàu ngầm Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Ngày 30/7/2013 lãnh đạo Nhà máy Admiraltei verfi thông báo sẽ bàn giao tàu ngầm Hà Nội cho Hải quân Việt Nam vào tháng 11/2013. (Ảnh tư liệu)

Ngày 30/7/2013 lãnh đạo Nhà máy Admiraltei verfi thông báo sẽ bàn giao tàu ngầm Hà Nội cho Hải quân Việt Nam vào tháng 11/2013. (Ảnh tư liệu)

Tàu ngầm Hà Nội trên tàu vận tải trong hành trình về cảng Cam Ranh. (Nguồn: Marinetraffic.com)

Tàu ngầm Hà Nội trên tàu vận tải trong hành trình về cảng Cam Ranh. (Nguồn: Marinetraffic.com)

Đồ họa quân cảng Cam Ranh, nơi được cho là căn cứ chính của tàu ngầm HQ 182 Hà Nội. (Nguồn: ru.wikipedia.org)

Đồ họa quân cảng Cam Ranh, nơi được cho là căn cứ chính của tàu ngầm HQ 182 Hà Nội. (Nguồn: ru.wikipedia.org)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất