• TRANG CHỦ
  • Thể thao

Ấn tượng SEA Games 28: Mê đắm những 'vũ nữ' đẹp nhất SEA Games

VĐV Trương Mai Nhật Linh của Việt Nam thể hiện bài thi với vòng ở nội dung toàn năng. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Trương Mai Nhật Linh của Việt Nam thể hiện bài thi với vòng ở nội dung toàn năng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở bài thi với vòng, Nhật Linh đạt 11.900 xếp thứ 7. (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở bài thi với vòng, Nhật Linh đạt 11.900 xếp thứ 7. (Ảnh: Hải Thịnh)

Trương Mai Nhật Linh thể hiện bài thi với dải lụa. Bài thi này Nhật Linh đạt 13.550 điểm, xếp thứ 6. (Ảnh: Hải Thịnh)

Trương Mai Nhật Linh thể hiện bài thi với dải lụa. Bài thi này Nhật Linh đạt 13.550 điểm, xếp thứ 6. (Ảnh: Hải Thịnh)

(Ảnh: Hải Thịnh)

(Ảnh: Hải Thịnh)

Nhật Linh ở bài thi với chùy. Cô giành 13.300 điểm ở bài thi này, xếp thứ 7. Tổng điểm của Nhật Linh sau 3 bài thi là 51.400 điểm, xếp thứ 7 chung cuộc. (Ảnh: Hải Thịnh)

Nhật Linh ở bài thi với chùy. Cô giành 13.300 điểm ở bài thi này, xếp thứ 7. Tổng điểm của Nhật Linh sau 3 bài thi là 51.400 điểm, xếp thứ 7 chung cuộc. (Ảnh: Hải Thịnh)

Còn đây là VĐV Trần Thị Thanh Thanh trong bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Còn đây là VĐV Trần Thị Thanh Thanh trong bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở bài thi này, Thanh Thanh chỉ giành 9.700 điểm, xếp cuối cùng trong số 10 VĐV tham gia nội dung toàn năng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở bài thi này, Thanh Thanh chỉ giành 9.700 điểm, xếp cuối cùng trong số 10 VĐV tham gia nội dung toàn năng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Thanh Thanh sinh năm 1999, cao 1m67, nặng 44kg. (Ảnh: Hải Thịnh)

Thanh Thanh sinh năm 1999, cao 1m67, nặng 44kg. (Ảnh: Hải Thịnh)

Trần Thị Thanh Thanh trong bài thi với chùy. Cô cũng chỉ giành 9.700 điểm ở bài thi này, xếp thứ 10. (Ảnh: Hải Thịnh)

Trần Thị Thanh Thanh trong bài thi với chùy. Cô cũng chỉ giành 9.700 điểm ở bài thi này, xếp thứ 10. (Ảnh: Hải Thịnh)

Thanh Thanh và bài thi với dải lụa. 9.800 là số điểm cô có được ở bài thi này, xếp thứ 10. Tổng điểm sau 4 bài thi, Thanh Thanh đạt 39.400 và xếp cuối cùng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Thanh Thanh và bài thi với dải lụa. 9.800 là số điểm cô có được ở bài thi này, xếp thứ 10. Tổng điểm sau 4 bài thi, Thanh Thanh đạt 39.400 và xếp cuối cùng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Thanh Thanh đã thi đấu rất nỗ lực nhưng mắc quá nhiều lỗi trong bài thi. (Ảnh: Hải Thịnh)

Thanh Thanh đã thi đấu rất nỗ lực nhưng mắc quá nhiều lỗi trong bài thi. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Evandestiera Nabila của Indonesia trong bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Evandestiera Nabila của Indonesia trong bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở nội dung toàn năng, Nabila xếp thứ 8 chung cuộc với 49.850 điểm (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở nội dung toàn năng, Nabila xếp thứ 8 chung cuộc với 49.850 điểm (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Koi Sie Yan của Malaysia trong vài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Koi Sie Yan của Malaysia trong vài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Sie Yan giành 15.450 điểm ở bài thi này, đứng đầu trong số 10 VĐV(Ảnh: Hải Thịnh)

Sie Yan giành 15.450 điểm ở bài thi này, đứng đầu trong số 10 VĐV(Ảnh: Hải Thịnh)

(Ảnh: Hải Thịnh)

(Ảnh: Hải Thịnh)

Sie Yan ở bài thi với bóng và giành số điểm cao nhất, 15.550 điểm (Ảnh: Hải Thịnh)

Sie Yan ở bài thi với bóng và giành số điểm cao nhất, 15.550 điểm (Ảnh: Hải Thịnh)

Cô tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình ở bài thi với chùy khi giành 15.650 điểm, để duy trì vị trí số 1. (Ảnh: Hải Thịnh)

Cô tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình ở bài thi với chùy khi giành 15.650 điểm, để duy trì vị trí số 1. (Ảnh: Hải Thịnh)

Cuối cùng ở bài thi với dải lụa, dù chỉ dành 13.600 điểm và xếp thứ 5 ở bài thi này nhưng Koi Sie Yan vẫn giành HCV nội dung toàn năng với tổng điểm 60.250. (Ảnh: Hải Thịnh)

Cuối cùng ở bài thi với dải lụa, dù chỉ dành 13.600 điểm và xếp thứ 5 ở bài thi này nhưng Koi Sie Yan vẫn giành HCV nội dung toàn năng với tổng điểm 60.250. (Ảnh: Hải Thịnh)

Một VĐV khác của Malaysia là Nagarajan Shasangari. (Ảnh: Hải Thịnh)

Một VĐV khác của Malaysia là Nagarajan Shasangari. (Ảnh: Hải Thịnh)

Shasangari trong bài thi với chùy giành 15.700 điểm - cao nhất trong số 10 VĐV ở bài thi này. (Ảnh: Hải Thịnh)

Shasangari trong bài thi với chùy giành 15.700 điểm - cao nhất trong số 10 VĐV ở bài thi này. (Ảnh: Hải Thịnh)

Tổng điểm sau 4 bàn thi của Shasangari bằng đúng đồng đội của cô là Koi Sie Yan, nhưng Shasangari chỉ giành HCB vì thua chỉ số phụ. (Ảnh: Hải Thịnh)

Tổng điểm sau 4 bàn thi của Shasangari bằng đúng đồng đội của cô là Koi Sie Yan, nhưng Shasangari chỉ giành HCB vì thua chỉ số phụ. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Tong Kah Mun của Singapore (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Tong Kah Mun của Singapore (Ảnh: Hải Thịnh)

Cô được mệnh danh là thiên thần thể dục nghệ thuật của quốc đảo Sư tử biển. (Ảnh: Hải Thịnh)

Cô được mệnh danh là thiên thần thể dục nghệ thuật của quốc đảo Sư tử biển. (Ảnh: Hải Thịnh)

Tong Kah Mun giành 13.950 điểm ở bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Tong Kah Mun giành 13.950 điểm ở bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở bài thi với bóng, Kah Mun giành 13.000 điểm. (Ảnh: Hải Thịnh)

Ở bài thi với bóng, Kah Mun giành 13.000 điểm. (Ảnh: Hải Thịnh)

Bài thi với chùy, cô giành 14.950 điểm. (Ảnh: Hải Thịnh)

Bài thi với chùy, cô giành 14.950 điểm. (Ảnh: Hải Thịnh)

(Ảnh: Hải Thịnh)

(Ảnh: Hải Thịnh)

Và ở bài thi với dải lụa, Tong Kah Mun giành 15.300 điểm. (Ảnh: Hải Thịnh)

Và ở bài thi với dải lụa, Tong Kah Mun giành 15.300 điểm. (Ảnh: Hải Thịnh)

Chung cuộc, thiên thần Singapore giành 57.200 điểm, xếp thứ 5. (Ảnh: Hải Thịnh)

Chung cuộc, thiên thần Singapore giành 57.200 điểm, xếp thứ 5. (Ảnh: Hải Thịnh)

Một VĐV khác của Singapore là Chia Daphne. Cô xêp thứ 6 chung cuộc nội dung toàn năng.

Một VĐV khác của Singapore là Chia Daphne. Cô xêp thứ 6 chung cuộc nội dung toàn năng.

VĐV Anyavarin của Thái Lan. Ở nội dung toàn năng, cô giành 57.250 điểm xếp thứ 4 chung cuộc. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Anyavarin của Thái Lan. Ở nội dung toàn năng, cô giành 57.250 điểm xếp thứ 4 chung cuộc. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Panjarat của Thái Lan trong bài thi với dải lụa. (Ảnh: Hải Thịnh)

VĐV Panjarat của Thái Lan trong bài thi với dải lụa. (Ảnh: Hải Thịnh)

Anyavarin ở bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Anyavarin ở bài thi với vòng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Panjarat ở bài thi với bóng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Panjarat ở bài thi với bóng. (Ảnh: Hải Thịnh)

Anyavarin ở bài thi với dải lụa

Anyavarin ở bài thi với dải lụa

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất