• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Ấn tượng những nét vẽ trên cơ thể người

Tác phẩm kinh ngạc với đôi mắt biết di chuyển

Tác phẩm kinh ngạc với đôi mắt biết di chuyển

Ổ pin trông như thật

Ổ pin trông như thật

Khóa kéo xuyên da thịt

Khóa kéo xuyên da thịt

Hàng cúc được sơn vẽ như thật

Hàng cúc được sơn vẽ như thật

Những tạo hình chân thật đến kinh ngạc

Những tạo hình chân thật đến kinh ngạc

Khi lại là dây buộc giày

Khi lại là dây buộc giày

Khi thì là phích cắm

Khi thì là phích cắm

Hầu như những lúc rảnh rỗi, Chooo-San đều tập trung vẽ tạo hình

Hầu như những lúc rảnh rỗi, Chooo-San đều tập trung vẽ tạo hình

Chooo-San sớm khám phá được tài năng vẽ trên cơ thể người của mình

Chooo-San sớm khám phá được tài năng vẽ trên cơ thể người của mình

Chooo-San là sinh viên năm nhất của trường Đại học Nghệ thuật Musashino ở Tokyo

Chooo-San là sinh viên năm nhất của trường Đại học Nghệ thuật Musashino ở Tokyo

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất