Ấn tượng lễ công bố Ngày sách Việt Nam

(VTC News)- Tối 19/4, lễ công bố Ngày sách Việt Nam đã diễn ra trang trọng dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ.

Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 24/2/2014

Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi lễ 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi lễ 

Ngày sách cũng nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Cũng như, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể Ngày sách hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: Đây là một quyết định không chỉ có tầm quan trọng với ngành xuất bản, người yêu sách nói riêng mà với cả cộng đồng xã hội, đất nước nói chung.
Các tiết mục biểu diễn tại buổi lễ 

Các tiết mục biểu diễn tại buổi lễ 

 

 

Ngày sách hàng năm sẽ là sự kiện quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


"Cho dù xã hội ngày càng phát triển cao hơn, con người có thể tìm kiếm khai thác thông tin, kiến thức trong thư viện điện tử hay qua mạng internet; thì sách vẫn không thể mất đi giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó, gắn bó với con người trong hàng ngàn năm lịch sử. Và cho đến tận hôm nay, sách vẫn là nguồn sống quý giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể so sánh được", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ra lời kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời.

Mỗi người hãy dành thêm thời gian quý báu trong ngày, trong tuần để đọc sách, để làm giàu thêm kiến thức của mình, góp phần làm giàu thêm tri thức của đất nước và của nhân loại.


Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN