Án mạng đẫm máu chỉ vì mảnh giấy ăn, chiếc tăm tre

(VTC News) - Mảnh giấy ăn, chiếc tăm tre chỉ là những vật dụng bình thường trong cuộc sống nhưng cũng có thể thổi bùng mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến hay án mạng đẫm máu.

Nguồn: ANTV

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO