Ai là người phải chịu gánh nặng phí BOT?

(VTC News) - Cả xã hội đang phải chịu gánh nặng phí BOT, trong đó, người dân nghèo là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất do các dự án BOT xuất hiện ở nhiều nơi.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế