Ai có quyền tự ứng cử Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng?

(VTC News) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết ngoài phương án của Trung ương Đảng, chỉ đại biểu Quốc hội mới có quyền tự ứng cử hoặc giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng. 

Bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao đổi về vấn đề bầu nhân sự các chức danh chủ chốt của Nhà nước trong kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: TN) 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: TN) 


- Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội mới. Cho đến hiện nay, công tác chuẩn bị đã được tiến hành như thế nào, thưa ông?

Trong chương trình dự kiến làm việc của Quốc hội đã nêu rõ và bắt đầu từ 30/3 sẽ làm các thủ tục về nhân sự. Việc chuẩn bị này đã chu tất hết cả.

Các báo cáo về nhân sự thì vào chiều 28/3, Thường vụ Quốc hội sẽ họp cho ý kiến để 30/3 trình ra theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng còn các cơ quan tham mưu đã chuẩn bị đầy đủ.

- Với mỗi một nhân sự miễn nhiệm, bầu mới, Thường vụ Quốc hội sẽ phải họp để bàn không, thưa ông?


Không. Bây giờ Thường vụ họp chung cho tất cả còn theo quy trình thì có những việc thường vụ phải họp.

Ví dụ, sau khi các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận rồi có vấn đề gì thì Thường vụ phải cho ý kiến để chuẩn bị báo cáo của Thường vụ ra trước Quốc hội để xin ý kiến các vị ĐBQH.

Đây là quy trình theo nội quy kỳ họp và theo quy định của pháp luật. Rất là thận trọng, rất là kỹ.

- Thưa ông, cho đến thời điểm hiện tại, đã có cơ quan nào như Chủ tịch nước hay Chính phủ đã trình phương án miễn nhiệm các chức danh chưa?

Có. Cái đấy là có rồi và trong Luật đã quy định hết cả rồi.

Cơ quan nào có quyền đề nghị với quốc hội bầu vị trí như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội thì cơ quan đó có trách nhiệm trình tờ trình ra trước Quốc hội miễn nhiệm đối với chức danh đó. Và mọi cái đều làm theo trình tự của pháp luật quy định.


Phát ngôn ấn tượng của các đại biểu Quốc hội

- Thưa Phó Chủ tịch, ngoài phương án được Ban chấp hành TƯ Đảng giới thiệu 3 chức danh chủ chốt thì còn cơ quan nào có quyền được giới thiệu không?

Theo luật chỉ đại biểu Quốc hội. Nếu đại biểu Quốc hội nào tự ứng cử hoặc đề cử 1 nhân sự nào đó thì sẽ đưa ra Quốc hội để thảo luận và quyết định đưa ra danh sách ai vào.

Còn người được đề cử hoặc ứng cử xin rút thì theo Luật cho họ rút. Có quy định hết cả. Chiều nay Thường vụ sẽ họp bàn về vấn đề này và việc điều chỉnh cơ cấu lần 2 của Hiệp thương bầu cử Quốc hội khóa tới.
Minh Đức

TIN TỨC LIÊN QUAN

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU