Ai chụp bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập?

(VTC News) - Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập quá đỗi thân quen với bao thế hệ người con đất Việt, nhưng ít ai biết tác giả của bức ảnh lịch sử này.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113