• TRANG CHỦ
  • Thế giới

90 phút giải cứu cậu bé khỏi 'vòng kim cô'

Các lính cứu hỏa Trung Quốc vật lộn 90 phút mới có thể tháo chiếc đai ốc khỏi tay cậu bé

Các lính cứu hỏa Trung Quốc vật lộn 90 phút mới có thể tháo chiếc đai ốc khỏi tay cậu bé

Cưa sắt được đem vào quá trình giải cứu

Cưa sắt được đem vào quá trình giải cứu

Hay cho xà phòng vào để bôi trơn

Hay cho xà phòng vào để bôi trơn

Nhúng tay em bé vào xô xà phòng để dễ lấy ra hơn

Nhúng tay em bé vào xô xà phòng để dễ lấy ra hơn

Kìm cắt được sử dụng khi một phần chiếc đai ốc đã bị cưa đứt

Kìm cắt được sử dụng khi một phần chiếc đai ốc đã bị cưa đứt

Thậm chí bấm móng tay cũng được trưng dụng

Thậm chí bấm móng tay cũng được trưng dụng

Kìm cộng lực hơi quá khổ so với ngón tay của em

Kìm cộng lực hơi quá khổ so với ngón tay của em

Lính cứu hỏa cưa chiếc đai bằng cưa sắt

Lính cứu hỏa cưa chiếc đai bằng cưa sắt

Em bé òa khóc sau khi chiếc đai ốc được tháo ra khỏi tay

Em bé òa khóc sau khi chiếc đai ốc được tháo ra khỏi tay

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất