• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

9 trường đại học đẹp bậc nhất thế giới

Trường đại học Coimbra, Bồ Đào Nha.

Trường đại học Coimbra, Bồ Đào Nha.

Trường đại học Taroudant, Ma rốc.

Trường đại học Taroudant, Ma rốc.

Trường đại học Glasgow, Anh.

Trường đại học Glasgow, Anh.

Trường đại học NanYang Polytechnic, Singapore.

Trường đại học NanYang Polytechnic, Singapore.

Trường đại học Furman, Mỹ.

Trường đại học Furman, Mỹ.

Trường đại học Virginia, Mỹ.

Trường đại học Virginia, Mỹ.

Học viện Không quân Hoa Kỳ.

Học viện Không quân Hoa Kỳ.

Trường đại học Y dược St.George, Anh.

Trường đại học Y dược St.George, Anh.

Trường đại học Oxford, Anh.

Trường đại học Oxford, Anh.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất